لینک دانلود: http://cid-e6c5bcf363530289.skydrive.live.com/self.aspx/Public/shabhaye%7C_pishavar.zip

التماس دعا
یا علی

=======================================

لینک جدید:

http://ia341038.us.archive.org/0/ite...e_pishavar.pdf


=====================================

لینک دانلود از کتابخانه سایت زیر:

http://www.askquran.ir/downloads.php?do=file&id=1192


موفق باشید